Antibacterial Nanoparticles: Spatio‐Design of Multidimensional Prickly Zn‐Doped CuO Nanoparticle for Efficient Bacterial Killing (Adv. Mater. Interfaces 18/2016)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Wu R, Zhang H, Pan J, Zhu H, Ma Y, Cui W, Santos HA, Pan G
Förläggare: Wiley Online Library
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Advanced Materials Interfaces
Moderpublikationens namn: Advanced materials interfaces
Volym: 3
Nummer: 18
eISSN: 2196-7350

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 01:10