Drug Co‐Delivery: Biodegradable Photothermal and pH Responsive Calcium Carbonate@ Phospholipid@ Acetalated Dextran Hybrid Platform for Advancing Biomedical Applications (Adv. Funct. Mater. 34/2016)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kong F, Zhang H, Zhang X, Liu D, Chen D, Zhang W, Zhang L, Santos HA, Hai M
Förläggare: Wiley Online Library
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Advanced Functional Materials
Moderpublikationens namn: Advanced Functional Materials
Volym: 26
Nummer: 34
Artikelns första sida, sidnummer: 6138
Artikelns sista sida, sidnummer: 6138
ISSN: 1616-301X
eISSN: 1616-3028

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 02:42