Genetic diversity affects ecological performance and stress response of marine diatom populations

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Conny O Sjöqvist, Anke Kremp
Förläggare: Nature Publishing Group
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: ISME Journal
Volym: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 2755
Artikelns sista sida, sidnummer: 2766
eISSN: 1751-7370

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 05:24

Dela länk