Drug Delivery: Gold Nanorods, DNA Origami, and Porous Silicon Nanoparticle‐functionalized Biocompatible Double Emulsion for Versatile Targeted Therapeutics and Antibody Combination Therapy (Adv. Mater. 46/2016)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kong F, Zhang H, Qu X, Zhang X, Chen D, Ding R, Mäkilä E, Salonen J, Santos HA, Hai M
Förläggare: Wiley Online Library
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Advanced Materials
Moderpublikationens namn: Advanced materials
Volym: 28
Nummer: 46
Artikelns första sida, sidnummer: 10194
Artikelns sista sida, sidnummer: 10194
ISSN: 0935-9648
eISSN: 1521-4095

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 04:49