A logical approach to context-specific independence

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jukka Corander, Antti Hyttinen, Juha Kontinen, Johan Pensar, Jouko Väänänen
Redaktörer: Jouko Väänänen, Åsa Hirvonen, Ruy de Queiroz
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Lecture Notes in Computer Science
Moderpublikationens namn: Logic, Language, Information, and Computation
Volym: 9803
Artikelns första sida, sidnummer: 165
Artikelns sista sida, sidnummer: 182
ISBN: 978-3-662-52920-1
eISBN: 978-3-662-52921-8
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 05:04