Optimisation-based black-box testing of assertions in Simulink models

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pontus Boström, Jerker Björkqvist
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2005
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 711
Antal sidor: 21
ISBN: 952-12-1607-7
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 08:02

Dela länk