Psykologian verkot. Lukion johdantokurssi: Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

D5 Textbok, professionell handbok eller guide


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Harri Peltomaa, Antti Mattila, Saija Ahlqvist, Ari Ahokas, Olli Apponen, Anita Hedman, Outi Rytkönen, Tuomo Seitola
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Opintoverkko
Seriens namn: Psykologian verkot
Nummer i serien: 4
Volym: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 159
ISBN: 9789525469080


Nyckelord

Psychology

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 06:22