Kvinnor i krigstid: Rec. av Anna Lindholm, Projekt Ines. Fem kvinnor i inbördeskriget 1918.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Volym: 2016
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 55
Artikelns sista sida, sidnummer: 58
eISSN: 0015-248X

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 03:33