Art, science, and religion: These are the opening words for symposium Art Approaching Science and Religion.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Approaching Religion
Förläggare: Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
Moderpublikationens namn: Approaching religions
Seriens namn: Approaching religion
Nummer i serien: 6
Volym: 6
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 4
Artikelns sista sida, sidnummer: 5
ISSN: 1799-3121

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 06:11