Att tänka praktiskt kring det teoretiska - om teologins kommunikativa självförståelse

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Redaktörer: Birgitta Sarelin, Mikael Lindfelt
Förlagsort: Skellefteå
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Artos & Norma bokförlag
Moderpublikationens namn: Den kommunikativa kyrkan. Festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen
Artikelns första sida, sidnummer: 243
Artikelns sista sida, sidnummer: 268
ISBN: 978-91-7580-791-1

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 05:53