Att tänka praktiskt kring det teoretiska - om teologins kommunikativa självförståelse

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mikael Lindfelt
Editors: Birgitta Sarelin, Mikael Lindfelt
Place: Skellefteå
Publication year: 2016
Publisher: Artos & Norma bokförlag
Book title: Den kommunikativa kyrkan. Festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen
Start page: 243
End page: 268
ISBN: 978-91-7580-791-1

Last updated on 2020-02-06 at 01:49