Transitions within and from first unions: Educational effects in an extended winnowing model

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saarela Jan, Finnäs Fjalar
Förläggare: Routledge
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Marriage and Family Review
Volym: 50
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 54
eISSN: 1540-9635

Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 02:52