Medicine Tray Design and Security for Medication Administration Processes at Hospital Wards.

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pradhan Ranjita, Díaz Rodríguez Natalia, Danielsson-Ojala Riitta, Pirinen Hanna, Hamari Lotta, Tuominen Ilona, Salanterä Sanna, Soini Annamari, Lilius Johan
Publiceringsår: 2016
Förläggare: ACM
Moderpublikationens namn: CHI 2016 Tangibles for Health Workshop.

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 01:37