Reverse osmosis membrane separation of a salt solution

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Masoud Vahedi
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 59

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 06:23