Distributed Object-Based Control Systems

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petre L, Qvist M, Sere K
Förläggare: Turku Centre for Computer Science
Publiceringsår: 1999

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 02:47