Editorial : Art Approaching Science and Religion

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman, Bengt Kristensson Uggla
Förläggare: Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Approaching Religion
Volym: 6
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 3


Nyckelord

Comparative Study of Religion, Religion and Art, Religion and science


Dokument


Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 06:11