Man måste tänka själv: Klasslärares uppfattningar av undervisning i de naturvetenskapliga läroämnena

G4 Doctoral dissertation (monograph)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ann-Catherine Henriksson
Publisher: Åbo Akademi
Place: Åbo
Publication year: 2016
Number of pages: 316
ISBN: 978-951-765-809-6

Last updated on 2020-08-07 at 05:17