Man måste tänka själv: Klasslärares uppfattningar av undervisning i de naturvetenskapliga läroämnena

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Catherine Henriksson
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 316
ISBN: 978-951-765-809-6

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 05:17

Dela länk