Doing Second Language Learning: A CA Study of Learning Practices in Finnish-Swedish Bilingual Educational Settings

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Rusk
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
ISBN: 978-952-12-3439-2
eISBN: 978-952-12-3440-8

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 03:22