Litteracitet i fem högstadieungdomars en-till-en-datorpraktiker

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eva Jacquet
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 364
ISBN: 978-951-765-820-1
eISBN: 978-951-765-821-8

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 05:05