Using Ant Colony System to Consolidate Multiple Web Applications in a Cloud Environment

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Adnan Ashraf, Ivan Porres
Redaktörer: Aldinucci M, D’Agostino D, Kilpatrick P
Förläggare: IEEE Computer Society
Publiceringsår: 2014
Förläggare: IEEE computer society press
Moderpublikationens namn: 22nd Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and Network-Based Processing
Artikelns första sida, sidnummer: 482
Artikelns sista sida, sidnummer: 489
ISBN: 9781479927319
ISSN: 1066-6192

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:02

Dela länk