Subsidiaries of Multinational Corporations: A Framework for Analyzing Employee
Allegiances

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Snejina Michailova, Zaidah Mustaffa, Wilhelm Barner-Rasmussen
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Journal of Leadership and Organizational Studies
Tidskriftsakronym: JLOS
Volym: 23
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 116
Artikelns sista sida, sidnummer: 127
eISSN: 1939-7089

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 03:05