Kirkko, Kekkonen ja politiikka 1962-1982

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Förläggare: Svenska Kyrkohistoriska Föreningen
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Kyrkohistorisk årsskrift
Artikelns första sida, sidnummer: 268
Artikelns sista sida, sidnummer: 270


Abstrakt

Recension av Ville Jalovaara: Kirkko, Kekkonen ja politiikka 1962-1982. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, 219 / Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar, 219. Helsinki 2011.


Nyckelord

Kekkonen, kirkko, kyrka, politik, politik

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 09:08