ICO Iconographisk Post. 2016: 1: Nordic review of iconography ; Nordisk tidskrift för bildtolkning

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Åbo Akademi
Nummer i serien: 1
ISSN: 2323-5586

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 04:55