A site-directed mutagenesis study on Escherichia coli inorganic pyrophosphatase. Glutamic acid-98 and lysine-104 are important for structural integrity, whereas aspartic acids-97 and -102 are essential for catalytic activity

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Reijo Lahti, Katariina Pohjanoksa, Taru Pitkäranta, Pirkko Heikinheimo, Tiina Salminen, Peter Meyer, Jukka Heinonen
Förläggare: AMER CHEMICAL SOC
Publiceringsår: 1990
Tidskrift: Biochemistry
Tidskriftsakronym: BIOCHEMISTRY-US
Volym: 29
Artikelns första sida, sidnummer: 5761
Artikelns sista sida, sidnummer: 5766
Antal sidor: 6
ISSN: 0006-2960

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 05:51