An unusual route to thermostability in pyrophosphatases

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Goldman A, Salminen T, Teplyakov A, Cooperman B, Lahti R
Förläggare: INT UNION CRYSTALLOGRAPHY
Publiceringsår: 1996
Tidskrift: Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances
Tidskriftsakronym: ACTA CRYSTALLOGR A
Volym: 52
Artikelns första sida, sidnummer: C227
Artikelns sista sida, sidnummer: C227
Antal sidor: 1
ISSN: 2053-2733

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 04:53