Characterization of Interactions Between Human Membrane Primary Amine Oxidase (hAOC3) and Sialic Acid Binding Ig-Like Lectin 10 (Siglec-10)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heli Elovaara, Vimal Parkash, Tiina A. Salminen, Sirpa Jalkanen
Förläggare: WILEY-BLACKWELL
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Scandinavian Journal of Immunology
Tidskriftsakronym: SCAND J IMMUNOL
Volym: 73
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 361
Artikelns sista sida, sidnummer: 362
Antal sidor: 2
ISSN: 0300-9475

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 04:20