Characterization of human primary amine oxidase/Sialic acid binding Ig-like lectin 10 interaction

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Elovaara H, Parkash V, Salminen TA, Jalkanen S
Förläggare: SPRINGER
Förlagsort: Budapest
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: European Biophysics Journal
Moderpublikationens namn: 8th EBSA European Biophysics Congress
Tidskriftsakronym: EUR BIOPHYS J BIOPHY
Volym: 40
Artikelns första sida, sidnummer: 44
Artikelns sista sida, sidnummer: 44
Antal sidor: 1
ISSN: 0175-7571

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 03:04