Uppaal vs Event-B for Modelling Optimised Link State Routing

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mojgan Kamali, Luigia Petre
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2016
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 14
ISBN: 978-952-12-3405-7

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 04:46