Fuzzy entropy used for predictive analytics

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christer Carlsson, Markku Heikkila, Jozsef Mezei
Redaktörer: Adnan Yazici et al.
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 2015 IEEE internation conference on fuzzy systems

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 05:06