Portraying Morocco: Edward Westermarck's fieldwork and photographs 1898-1913

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kirsti Suolinna, Catherine af Hällström, Tommy Lahtinen
Förläggare: Åbo Akademi University Press
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2000
Förläggare: Åbo Akademi University Press
ISBN: 951-765-046-9

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 04:17