Activities of the 7Be and 137Cs nuclides in mushrooms from Southern and Western Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: T. Lönnroth, J.-O. Lill, A. Björkholm, T. Haavisto, J. M. K. Slotte
Förläggare: De Gruyter
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Proceedings in Radiochemistry
Volym: 1
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 233


Abstrakt

We report the results from activity measurements of 7Be and 137Cs
nuclides in mushrooms in Southern and Western Finland. Fifty-three
samples were studied, and they showed large variations especially in the
137Cs activity both regionally and between mushroom species.

Senast uppdaterad 2019-14-11 vid 04:57