På ditt ord, Herre. Tal vid välsignelse av medarbetare i Evangeliföreningen åren 2000–2014

E2 Populär monografi


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Förläggare: SLEF-Media
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-5578-48-5

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 07:52