Simulations of human cannabinoid receptor model and bovine rhodopsin

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Käsnänen H, Salo OM, Lahtela-Kakkonen M, Poso A
Förläggare: CSC - Scientific Computing Ltd
Publiceringsår: 2005
Artikelns första sida, sidnummer: 98
Artikelns sista sida, sidnummer: 100
ISBN: 952-5520-04-8
eISBN: 952-5520-05-6


Nyckelord

cannabinoid 1 receptor, G-protein-coupled receptor, molecular dynamics

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 05:09