Angiogenic potential of boron-containing bioactive glasses: in vitro study

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: P. Balasubramanian, L. Hupa, B. Jokic, R. Detsch, A. Grünewald, Aldo R. Boccaccini
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Journal of Materials Science
Tidskriftsakronym: J Mater Sci
Volym: 52
Nummer: 15
Artikelns första sida, sidnummer: 8785
Artikelns sista sida, sidnummer: 8792
eISSN: 1573-4803

Senast uppdaterad 2019-21-11 vid 02:51