The role of welfare states and social capital for self-rated health among older Europeans

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Rostila, Mikael Nygård, Fredrica Nyqvist
Redaktörer: Fredrica Nyqvist, Anna K. Forsman
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Social Capital as a Health resource in Later Life: The Relevance of Context
Seriens namn: International Perspectives on Aging
Nummer i serien: 11
Artikelns första sida, sidnummer: 207
Artikelns sista sida, sidnummer: 229
ISBN: 978-94-017-9614-9
eISBN: 978-94-017-9615-6
ISSN: 2197-5841

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 04:17