The Problem Concerning the Historical Adam in the Theology of Origen

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunnar af Hällström
Redaktörer: Antti Laato, Lotta Valve
Förlagsort: Winona Lake, Turku
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Eisenbrauns
Moderpublikationens namn: Adam and Eve story in Jewish, Christian and Islamic perspectives
Seriens namn: Studies in the Reception History of the Bible
Nummer i serien: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 59
Artikelns sista sida, sidnummer: 69
ISBN: 978-952-12-3497-2
ISSN: 2342-5741

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 03:33