BALEX – a new legal network for the world’s most regulated sea

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saara Ilvessalo, Henrik Ringbom
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Baltic Rim Economies
Tidskriftsakronym: BRE
Volym: 2016
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 10

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 06:42