Lukion filosofia. Kurssi 1, Johdatus filosofiseen ajatteluun

D5 Textbok, professionell handbok eller guide


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ari Ahokas, Hanna Tuominen, Jussi Saarela, Tapio Turpeinen
Förlagsort: Kerava
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Opintoverkko
ISBN: 978-952-5469-32-5

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:56