Bridging Reception

E3 Redigerat populärverk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hannah Kaihovirta, Maria Nordbäck, Jimmy Pulli
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Platform rf

Senast uppdaterad 2019-21-10 vid 02:43