In search of good relationships to music. Understanding aspiration and challenge in developing music school teacher practices. Lectio praecursoria.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Cecilia Björk
Förläggare: Sibelius-Akatemia
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Musiikkikasvatus
Tidskriftsakronym: FJME
Volym: 19
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 103
Artikelns sista sida, sidnummer: 107
eISSN: 2342-1150


Nyckelord

collaborative research, interpretive practice analysis, Music education, music schools, musiikkikasvatus, musiikkioppilaitokset, musikpedagogik, musikskolor, teacher inquiry, teacher practices

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 03:35