The world has changed – what about adult education practices and research?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Salo
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Lifelong Learning in Europe
Volym: 16
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 243
Artikelns sista sida, sidnummer: 249


Nyckelord

Action research, Adult continuing education

Senast uppdaterad 2019-16-12 vid 04:32