Arbete och den fria tiden

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mari Lindman
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 41
Artikelns sista sida, sidnummer: 49

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 03:45