Communication style before and after aphasia: A study among Finnish population

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pirkko Rautakoski
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Aphasiology
Volym: 28
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 359
Artikelns sista sida, sidnummer: 376


Nyckelord

APHASIA

Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 02:49