Review of Chakraborty, Santanu; Mukherjea, Arunava:
Limit distributions of random walks on stochastic matrices.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Göran Högnäs
Förläggare: American Mathematical Society
Förlagsort: Providence, Rhode Island
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Mathematical Reviews
Tidskriftsakronym: Math. Rev.
eISSN: 2167-5163

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 04:25