Genetics of human sexual behavior: Where we are, where we're going

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jannini EA, Burri A, Jern P, Novelli G
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Sexual Medicine Reviews
Tidskriftsakronym: Sex Med Rev
Volym: 3
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 65
Artikelns sista sida, sidnummer: 77
eISSN: 2050-0521


Nyckelord

Behavioral Genetics, Sexuality

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 02:38