Kulturna participacija i muzički ukus muzičke publike Kolarčeve zadužbine : studija slučaja

G4 Doctoral dissertation (monograph)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sabina M. Hadžibulić
Publisher: University of Belgrade
Place: Belgrade
Publication year: 2014
ISBN: 316.74:78(043.3)

Last updated on 2019-18-11 at 03:01