The Middle Ages in words and pictures (rec. av Kvaerndrup & Olofsson: Medeltiden i ord och bild)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Förläggare: K. Gustav Adolfs Akademien
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Arv: Nordic Yearbook of Folklore
Volym: 70
Artikelns första sida, sidnummer: 217
Artikelns sista sida, sidnummer: 219

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 05:03