Att utveckla undervisningen tillsammans – Ett praktiskt exempel

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Cecilia Lundberg, Anna-Greta Nyström, Johanna Lindström
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Högre utbildning
Volym: 6
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 77
Artikelns sista sida, sidnummer: 84
eISSN: 2000-7558


Abstrakt

Under tiden 2011-2015 fungerade Handelshögskolan vid Åbo Akademi (Finland) som en av universitetets två kvalitetsenheter inom utbildning. Projektperioden innebar stora satsningar på pedagogisk utveckling. En av huvudsatsningarna var att skapa en systematisk utvecklingsprocess i syfte att uppmuntra den undervisande personalen att jobba tillsammans för att utveckla sig själva, sin undervisning, sitt ämne och institutionen i sin helhet. Ett verktyg som utarbetades är den så kallade Lärande i fokus (LiF)-modellen. I detta exempel presenterar vi LiF-modellen, hur den planerats och utformats. Erfarenheter och resultat kring införandet av modellen diskuteras och en omarbetad LiF-modell föreslås. Modellen kan användas även i andra kontexter och vid andra lärosäten, enheter och grupper.

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 06:03