"Livet är deg och uppfuckat. Nån måste ändra det." Finlandssvensk poesiöversikt 2013

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 19
Artikelns sista sida, sidnummer: 34

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 03:57